Welcome

One in every six couple’s find out that they cannot achieve a pregnancy and have a child just like they thought they would. They keep trying; go through emotional and physical pain; medical investigations and treatments; and periods of hope and hopelessness. The road to a family life is a bumpy one for many.This is where your Special Family Postcard comes in as a priceless message of hope.

If you have experienced problems with fertility, send us and those on the road your story. If you underwent medically assisted reproduction, from ovulation induction, insemination through to IVF or ICSI, your story (anonymous or open) will bring a ray of hope.

If you conceived naturally after treatment and/or after several years of trying, you are also a Special Family. If your family building involved the use of donor gametes or you have adopted your family, please share your story with us.

If you and your partner decided not to pursue treatment or other parenting options, or if treatment proved unsuccessful and you are leading a fulfilled life without children, please send your message of love and joy. It is a much needed one.

All you need to do is click on your language (flag)

 • Belgium
 • Welkom

  Eén op zes koppels ondervindt problemen om zwanger te geraken en een kind te krijgen. Ze hebben te kampen met emotionele en fysieke pijn. Periodes van hoop en wanhoop wisselen elkaar af rond de medische onderzoeken en behandelingen die zij ondergaan. Het is een parcours vol hindernissen dat zo’n koppel aflegt. Daarom is een “Special Family Postcard” een waardevolle boodschap van hoop.

  Als je fertiliteitproblemen gehad hebt, stuur dan je verhaal naar ons en naar mensen die nu nog in behandeling zijn. Als je fertiliteitbehandelingen ondergaan hebt, zoals ovulatiestimulatie, inseminatie, IVF of ICSI, kan je verhaal (anoniem indien gewenst) een sprankje hoop betekenen voor anderen.

  Als je spontaan zwanger geraakt bent, na eerdere behandeling of na enkele jaren proberen, ben je eveneens een “Special Family”. Als je gezin gevormd is door het gebruik van donormateriaal of door adoptie, deel dan ook je verhaal met ons.

  Maar ook als jij en je partner beslisten om geen behandelingen te ondergaan of het ouderschap op een andere manier in te vullen of als behandelingen geen succes leverden en je leidt een leven zonder kinderen, stuur ons je verhaal van liefde en geluk. Ook deze verhalen krijgen een plaats, ook deze gezinnen zijn “Special Families”. Alvast bedankt!

 • Bulgaria
 • Добре дошли

  Всяка шеста двойка установява, че не може да постигне бременност и да има дете, така както си е представяла. Двамата продължават да опитват и преминават през емоционална и физическа болка, медицински изследвания и лечения, както и през моменти на надежда и безнадеждност. Пътят на семейния живот е трънлив за много хора. Ето защо Вашата "специална" семейна пощенска картичка идва като безценно послание, изпълнено с надежда.

  Ако сте се сблъскали с безплодието, изпратете Вашата история на нас и на останалите, които са поели по този път! Ако сте преминали през асистирана репродукция, от предизвикване на овулация, инсеминация през ин витро или икси, Вашата история (анонимна или не) ще внесе лъч надежда.

  Ако сте забременяли по естествен път след лечение и/или няколко години опити, Вашето семейство също е специално. Ако сте ползвали донорски материал или сте осиновили, споделете историята си с нас!

  Ако заедно с партньора/партньорката си сте решили да не прибягвате до лечение или до други методи, за да станете родители или ако опитите Ви са били неуспешни и водите пълноценен живот без деца, изпратете ни Вашето послание, изпълнено с радост и обич. То е много необходимо. Благодарим Ви!

 • Croatia
 • Dobro došli

  Svaki šesti par suočava se s nemogućnošću ostvarenja trudnoće kao što su se nadali. Pokušavaju, prolaze kroz emotivnu i fizičku patnju, medicinska ispitivanja i postupke liječenja, razdoblja nade i beznađa. Put prema obitelji za mnoge je trnovit. Ovdje vaša posebna obiteljska razglednica donosi neprocjenjivu poruku nade.

  Ako ste iskusili probleme s plodnošću, pošaljite nam svoju priču. Ako prolazite postupke medicinski potpomognute oplodnje, od indukcije ovulacije, inseminacije do IVF-a i ICSI-ja, vaša priča (anonimna ili otvorena) donijet će zračak nade.

  Ako ste začeli spontano nakon postupka i/ili nakon nekoliko godina pokušavanja, vi ste također čudesna obitelj. Ako je vaše ostvarivanje obitelji uključilo donaciju gameta ili ste usvojili dijete, molimo vas da podijelite svoju priču s nama.

  Ako ste vi i vaš partner odlučili ne podvrgavati se postupcima ili drugim mogućnostima ostvarivanja obitelji, ili ako su postupci bili neuspješni, a vi vodite ispunjen život bez djece, molimo vas pošaljite vašu poruku ljubavi i sreće jer je takva poruka i više nego potrebna. Hvala!

 • Czech Republic
 • Vítejte

  Statistiky říkají, že přibližně jeden pár ze šesti nedosáhne otěhotnění a porodu dítěte tak snadno jak by si přál. Partneři se o dítě snaží, procházejí diagnostickými i léčebnými procedurami, zažívají fyzickou i psychickou bolest a období naděje i beznaděje. Pro mnoho z nich je cesta za dítětem plná překážek. Právě pro ně může být vaše pohlednice tolik potřebným povzbuzením.

  Pokud jste těmi, kdo měl problémy s otěhotněním, napište nám o tom. Máte-li za sebou asistovanou reprodukci, tedy indukci ovulace, inseminaci, IVF, případně i ICSI, váš příběh (anonymní i neanonymní) bude paprskem naděje.

  Jestliže jste počali přirozeně po několika letech snah nebo po léčbě, jste také Taková normální rodina. Je-li vaše rodina vytvořena díky dárcovství gamet nebo adopci, podělte se s námi o váš příběh.

  A pokud jste se jako partneři rozhodli pro plodný život i bez dětí, ať už k tomu došlo přímo, bez léčby či snah o adopci, či až po letech neúspěšné léčby, napište nám o vaší radosti a lásce, prosíme. Váš vzkaz je ten z nejpotřebnějších. Děkujeme!

 • Finland
 • Tervetuloa

  Yksi kuudesta pariskunnasta joutuu toteamaan että he eivät kykene tulemaan raskaaksi ja saamaan lasta vaikka haluaisivat. He joutuvat käymään läpi sekä henkistä että fyysistä kipua ja toiveiden ja toivottomuuden jaksoja. Tie perheeksi on joskus kuoppainen. Tämän vuoksi Special Families-postikortti on mittaamattoman arvokas viesti toivosta.

  Jos olet kokenut hedelmällisyysongelmia, lähetä meille ja muille samaa tietä kulkeville oma tarinasi. Jos olet käynyt läpi lääketieteellisesti avustettuja hoitoja ovulaation induktiosta inseminaatioon ja koeputkihedelmöityksiin sinun tarinasi (joko avoimesti tai anonyymisti kerrottuna) tuo toivon säteen.

  Jos sait lapsen luonnollisesti vaikkapa vuosien hoitojen jälkeen, myös sinun perheesi on erityinen. Jos perheesi lapset tulivat lahjasoluhoitojen tai adoption kautta, jaa tarinasi meidän kanssa.

  Jos sinä ja kumppanisi päätitte luopua hoidoista tai muista vaihtoehdoista saada lapsia tai jos hoidot eivät yksinkertaisesti tuottaneet tulosta ja päädyitte elämään ilman lapsia, lähetä toivon ja rakkauden viestisi. Sitä tarvitaan. Kiitos!

 • France
 • Bienvenue

  Un couple sur six découvre qu’il ne peut pas réaliser une grossesse et avoir un enfant comme il aurait imaginé. Les couples continuent d’essayer; subissent des douleurs émotionnelles et physiques; des enquêtes médicales et des traitements; et traversent des périodes d'espoir et de désespoir. La route vers une vie familiale est « cahotique » pour plusieurs d’entre vous. C'est la raison pour laquelle votre Carte postale Familiale Spéciale intervient comme un message gratuit d'espoir.

  Si vous avez rencontré des problèmes avec la fertilité, envoyez nous et ceux sur la route votre histoire. Si vous avez subi des traitements médicaux dans le cadre d'un programme médicalement assisté à la reproduction, de l'induction d'ovulation, l'insémination à travers des cycles de FIV ou ICSI, votre histoire (anonyme ou non) apportera une lueur d’espoir.

  Si vous avez conçu naturellement après le traitement et ou après plusieurs années d'essai, vous êtes aussi une famille Extraordinaire. Si pour construire votre famille cela a impliqué l'utilisation de donneur (donneur) de gamètes ou si pour construire votre famille vous avez adopté, partagez s'il vous plaît votre histoire avec nous..

  Si vous et votre partenaire avez décidé de ne pas poursuivre le traitement ou d'autres options pour être parents, ou si les traitements ont été inefficaces ont échoué et vous avez décidé d'une vie accomplie sans enfants, envoyez s'il vous plaît votre message d’amour et de joie. C’est vraiment nécessaire. Merci!

 • Hungary
 • Üdvözöljük

  Európában minden hatodik pár szembesül azzal, hogy nem sikerül teherbe esni és mégsem lehet gyermekük, ahogyan korábban gondolták. Folyik a próbálkozás, aminek folyamán érzelmi és fizikai megpróbáltatásokon egyaránt keresztülmennek, mint a különféle orvosi vizsgálatok és kezelések, ingadozás remény és reménytelenség között. Az út a családi élethez sokak számára nem mentes nehézségektől. Ez az a pont, ahol a Magyarországon „Családok egy álomért” néven futó kampány képeslapjai elhozzák a felbecsülhetetlen remény üzenetét a magyar családoknak is.

  Amennyiben Te is tapasztaltál problémákat a termékenység terén, küldd el és oszd meg velünk történetedet. Ha részt vettél már mesterséges megtermékenyítésen, kezdve a peteérés előmozdításától az inszemináción át a lombikbébi-programig (IVF) vagy az ICSI-módszerig, történeted (akár névtelenül, vagy neved vállalásával) reménysugár lesz azok számára, akik hasonló helyzetben vannak.

  Ha sikerült természetes úton teherbe esned kezelés után és/vagy számos évnyi próbálkozást követően, Ti is egy család vagytok, akik megvalósították az álmukat, de ebben az esetben is várjuk a történeteteket. Ha donor segítségével, esetleg adoptálással váltatok családdá, kérlek, oszd meg velünk, hogyan történt.

  Abban az esetben, ha Te és Párod úgy döntöttetek, nem vesztek részt semmiféle kezelésen, vagy nem éltek bármilyen más lehetőséggel a szülővé válás céljából, mert már túl vagytok sikertelen beavatkozásokon és ezért gyermekek nélkül is teljes életet éltek, kérlek, küldjétek el a szeretet és a vidámság üzenetét, amire mindennél nagyobb szükség van. Előre is köszönjük!

 • Iceland
 • Velkomin

  Eitt af hverjum sex pörum komast að því að þau geta ekki eignast barn á þann máta sem þau sáu fyrir sér. Þegar þau reyna að eignast barn ganga þau í gegnum bæði andlega og líkamlega vanlíðan, rannsóknir og meðferðir; tímabil vonar og ótta. Að búa til fjölskyldu er ekki einfalt mál fyrir alla. Þess vegna mun póstkortið þitt veita öðrum ómetanlega von.

  Ef að þú hefur átt í vandræðum með frjósemi sendu okkur og þeim sem eiga í erfiðleikum þína sögu. Ef þú hefur gengið í gegnum einhvers konar lyfja- eða tæknifrjóvgunarmeðferð, allt frá erfiðleikum með egglos, frá tæknisæðingu til glasa- eða smásjárfrjóvgunar mun þín saga (nafnlaus eður ei) veita öðrum von.

  Ef þér hefur tekist að geta barnið heima eftir meðferð eða áralanga baráttu ertu einnig Einstök fjölskylda. Ef þú þurftir að nota gjafaegg eða -sæði til að búa til fjölskyldu eða ef þú hefur ættleitt, hvetjum við þig til að senda inn þína sögu.

  Ef þú og maki þinn tókuð þá ákvörðun að fara hvorki í gegnum meðferð né verða foreldrar á annan hátt, eða ef meðferðirnar báru ekki ávöxt og þú lifir innhaldsríku lífi án þess að eiga börn, deildu með okkur kærleik þínum og gleði. Við þurfum á því að halda. Takk!

 • Israel
 • ברוכים הבאים

  אחד משישה זוגות באירופה לא יכול להיכנס להיריון בדרך הרגילה כפי שחשבו בתחילה. הם בטיפולי פוריות ועדיין מנסים! הזוגות עוברים תהליך קשה ומתסכל מבחינה פיסית ונפשית. הזוגות עוברים טיפולים וניסיונות נואשים., עוברים תקופות של תקוה ויאוש. הדרך ליצירת משפחה מאושרת רצופה מהמורות. כאן אתם יכולים באמצעות גלויית המשפחה המאושרת שלכם לשלוח מסר של תקוה.

  אם סבלתם בעבר מבעיית פוריות, שילחו גלויה לאלה שעדיין בדרך, את סיפור ההצלחה שלכם. אם אתם עברתם טיפולי פוריות או הפריית מבחנה, הסיפור שלכם (אנונימי או בלווי שמותיכם) גלוייתכם תביא תקווה לאלה שעדיין עוברים את הטיפולים.

  אם אתם בהיריון באופן טבעי לאחר טיפולי פוריות או לאחר שנים של ניסיונות להרות, אתם משפחה מאושרת . אם בניית משפחתכם היתה בעזרת תרומת ביציות או תרומת זרע או אימצתם ילד או ילדה, אנא שתפו אותנו בסיפור המיוחד שלכם.

  אם קיבלתם החלטה לא להמשיך בטיפולי פוריות,או הטיפול לא צלח ואתם ממשיכים ללא ילדים, אנא שילחו אלינו מסר של אהבה. תודה רבה!

 • Italy
 • Benvenuti

  Una coppia su sei scopre di non poter concepire o portare a termine una gravidanza e avere un bambino ha sempre sognato. Continua a provarci, andando incontro a sofferenza fisica ed emotiva; test medici e trattamenti; alternando periodi pieni di speranza a periodi senza. La strada per una famiglia è una via in salita per molti. E' per questo la tua cartolina della campagna Famiglie Speciali dona una speranza inestimabile.

  Se hai esperienza con i problemi di fertilità, manda a noi e a quelli che sono lungo la strada la tua storia. Se ti sei sottoposto a una riproduzione medicalmente assistita, dall'induzione dell'ovulazione, all'inseminazione attraverso fecondazione in vitro o ICSI, la tua storia, anche in forma anonima, porterà un raggio di speranza.

  Se hai concepito naturalmente dopo un trattamento e/o dopo anni di tentativi, anche la tua è una famiglia speciale. Se per costruzione la tua famiglia sei ricorso all'uso di donatori di gameti o all'adozione, dividi la tua storia con noi.

  Se tu e il tuo partner avete deciso di non intraprendere i trattamenti o altre opzioni per diventare genitori, o se il trattamento non ha avuto successo e stai conducendo comunque una vita appagante senza figli, mandaci il tuo messaggio di amore e pace. E' uno di quelli di cui abbiamo più bisogno. Grazie!

 • Netherlands
 • Welkom

  Eén op zes koppels ondervindt problemen om zwanger te geraken en een kind te krijgen. Ze hebben te kampen met emotionele en fysieke pijn. Periodes van hoop en wanhoop wisselen elkaar af rond de medische onderzoeken en behandelingen die zij ondergaan. Het is een parcours vol hindernissen dat zo’n koppel aflegt. Daarom is een “Special Family Postcard” een waardevolle boodschap van hoop.

  Als je fertiliteitproblemen gehad hebt, stuur dan je verhaal naar ons en naar mensen die nu nog in behandeling zijn. Als je fertiliteitbehandelingen ondergaan hebt, zoals ovulatiestimulatie, inseminatie, IVF of ICSI, kan je verhaal (anoniem indien gewenst) een sprankje hoop betekenen voor anderen.

  Als je spontaan zwanger geraakt bent, na eerdere behandeling of na enkele jaren proberen, ben je eveneens een “Special Family”. Als je gezin gevormd is door het gebruik van donormateriaal of door adoptie, deel dan ook je verhaal met ons.

  Maar ook als jij en je partner beslisten om geen behandelingen te ondergaan of het ouderschap op een andere manier in te vullen of als behandelingen geen succes leverden en je leidt een leven zonder kinderen, stuur ons je verhaal van liefde en geluk. Ook deze verhalen krijgen een plaats, ook deze gezinnen zijn “Special Families”. Alvast bedankt!

 • Norway
 • Velkommen

  Hvert sjette par opplever at de ikke kan oppnå graviditet og få et barn slik de trodde de skulle. De fortsetter å prøve, og gjennomgår følelsesmessige og fysiske smerter, medisinske undersøkelser og behandlinger, perioder hvor de føler håp og perioder med håpløshet. Veien til å få en familie kan være kronglete for mange. Et postkort med historien om deres ønskebarnfamilie kan bidra med et budskap om håp til andre som strever med å få barn.

  Om dere har hatt fertilitetsproblemer, fortell oss deres historie. Enten dere fikk hormonkurer for eggløsning, assistert inseminering eller IVF/ICSI, kan deres historie (anonym eller ikke) gi et glimt av håp til andre.

  Hvis dere ble gravide ved “naturmetoden” etter å ha prøvd i mange år, er dere også en ønskebarnfamilie. Om din familie ble til ved hjelp av donoregg/-sæd eller gjennom adopsjon, vil vi også gjerne at du deler din historie med oss.

  Om du og din partner (eller om du er enslig) bestemte dere for ikke å søke medisinsk hjelp eller adopsjon, eller om disse veiene ikke førte fram og dere likevel lever et fullverdig liv uten barn, vil vi også gjerne at dere sender oss et postkort med deres historie . Det er et budskap som trengs. Tusen takk!

 • Poland
 • Mile widziane

  Jedna na sześć par dowiaduje się, że nie będzie mogła mieć dziecka w sposób naturalny. Mimo to próbują, pokonują ból emocjonalny i fizyczny, przechodzą przez liczne badania i leczenie, doświadczają nadziei, ale także momentów jej utraty. Droga do życia rodzinnego jest często wyboista dla wielu par. I właśnie dlatego, jako bezcenne przesłanie nadziei, pojawia się Akcja Pocztówka Nie-Zwykłe Rodziny.

  Jeśli sami doświadczyliście problemu niepłodności, zapraszamy do przesłania nam i pozostałym parom Waszej historii. Jeśli korzystaliście z technik wspomaganego rozrodu, od indukcji owulacji poprzez inseminację do IVF albo ICSI, Wasza historia (anonimowa albo imienna) będzie promykiem nadziei.

  Jeżeli udało się Wam zajść w ciąże naturalną w wyniku leczenia albo/lub po latach prób, również jesteście Nie-Zwykłą Rodziną. Jeżeli powstanie Waszej rodziny wymagało dawstwa komórek albo adopcji: proszę, podzielcie się z nami Waszą historią.

  Jeżeli zdecydowaliście się nie podejmować leczenia i innych sposobów aby zostać rodzicami, albo leczenie okazało się być nieskuteczne i zdecydowaliście się na świadomą bezdzietność, proszę prześlijcie nam historię Waszej miłości, Waszej radości.My naprawdę jej potrzebujemy. Dziękujemy!

 • Portugal
 • Bem-vindo

  Um em cada seis casais descobre que não consegue engravidar e ter um filho da forma como sempre pensou que teria. Vai tentando, passa por uma dor emocional e física, pesquisa médica e tratamentos, períodos de esperança e períodos de desespero. O caminho para uma família está repleto de altos e baixos para muitos deles. É nessa altura que o seu Postal de Família Especial aparece como uma mensagem de esperança sem preço.

  Se passou por problemas de fertilidade, envie-nos a sua história. Se passou por reprodução medicamente assistida, indução da ovulação, inseminação intrauterina, FIV ou ICSI, a sua história (anónima ou declarada) trará um raio de esperança.

  Se concebeu naturalmente depois de tratamentos e/ou depois de vários anos de tentativas, também é uma Família Especial. Se a construção da sua família implicou o uso de dadores de gâmetas ou se adoptou, por favor, partilhe a sua história connosco.

  Se você ou o seu parceiro resolveu não continuar os tratamentos e optou por outras escolhas de parentalidade, ou se não teve sucesso nos tratamentos e foi em frente com uma vida preenchida sem filhos, faça-nos o favor de enviar a sua mensagem de amor e alegria. Ela é muito preciosa. Obrigado!

 • Romania
 • Bine ai venit

  Unul din şase cupluri descoperă că nu poate obţine o sarcină şi nu poate avea un copil aşa cum credea. Partenerii continuă să încerce, trec prin dureri emoţionale şi fizice, investigaţii medicale şi tratamente, ca şi prin perioade de speranţă şi deznădejde. Drumul parcurs spre obţinerea unei familii este plin de obstacole pentru mulţi oameni. Aici intervine cartea poştala a Familiilor Speranţei trimisă de voi ca un nepreţuit mesaj al speranţei.

  Dacă vă confruntaţi cu probleme de fertilitate, trimiteţi povestea voastră nouă şi celorlalţi care se confruntă cu aceeaşi dramă. Dacă aţi trecut prin tratamente de reproducere umană asistată medical, de la inducerea ovulaţiei, inseminare până la FIV sau ICSI, povestea voastră (anonimă sau semnată) va aduce o rază de speranţă.

  Dacă aţi reuşit să obţineţi o sarcină în mod natural, după tratament şi / sau după mai mulţi ani de încercări, sunteţi tot o Familie a Speranţei. Dacă in cazul vostru construirea familiei a implicat utilizarea gameţilor de la un donator sau dacă aţi adoptat, vă rugăm să ne împărtăşiţi povestea voastră..

  Dacă dvs. şi partenerul dvs. aţi decis să nu urmaţi niciun tratament sau să nu vă orientaţi spre alte opţiuni de formare a unei familii, sau dacă tratamentele s-au dovedit nereuşite şi duceţi acum o viaţă fără copii dar fericită, vă rugăm să ne trimiteţi mesajul vostru de dragoste şi bucurie. Avem foarte mare nevoie de el. Vă mulţumim!

 • Slovakia
 • Vitajte

  Každý šiesty pár zistí, že počať a donosiť dieťa nie je vôbec také jednoduché, ako sa pôvodne zdalo. Snaha otehotnieť je často sprevádzaná vypätím, emocionálnou i fyzickou bolesťou. Nasledujú vyšetrenia či liečba, obdobia, kedy sa nádej strieda s beznádejou. Cesta k rodine býva často kľukatá. Práve na tejto ceste sa vaša pohľadnica Mimoriadnej rodiny stane neoceniteľným posolstvom nádeje.

  Ak máte akékoľvek skúsenosti s problémom otehotnieť, plodnosťou či neplodnosťou, pošlite nám i tým, ktorí sa o rodinu snažia, svoj krátky príbeh. Ak ste podstúpili medicínsky zákrok, od vyvolania ovulácie, inseminácie až po IVF či ICSI, váš príbeh (môže byť aj anonymný) prinesie túžobné svetlo nádeje.

  Ak ste počali prirodzene, po liečbe alebo po rokoch snaženia, tiež ste Mimoriadnou rodinou. Ak pri založení vašej rodiny boli potrebné darované zárodočné bunky, dieťa ste si adoptovali, prosíme vás, podeľte sa s nami o svoj príbeh.

  Ak ste sa rozhodli, že v liečbe či snažení pokračovať nebudete, nezvolili ste inú formu rodičovstva alebo liečba zlyhala a vy žijete naplneným životom v láske s partnerom, prosíme i vás, pošlite svoje posolstvo radosti a lásky. Ani neviete, ako veľmi ho niekto iný potrebuje. Ďakujeme.

 • Sweden
 • Välkomna

  Ett av sex par upptäcker att de inte kan uppnå en graviditet och få ett barn precis som de trodde att de skulle. De försöker om och om igen, går igenom emotionell och fysisk smärta, medicinska undersökningar och behandlingar, och perioder av hopp och hopplöshet. Vägen till ett familjeliv är skakig för många. Det är här där ditt unika familjevykort kommer in som ett ovärderligt budskap om hopp.

  Om du har haft problem med fertiliteten, skicka oss, och andra på samma väg, din berättelse. Om du genomgick assisterad befruktning, från ovulationsinduktion, insemination till IVF eller ICSI, så kommer din berättelse (anonym eller öppen) att ge en strimma av hopp.

  Om du fått barn naturligt efter behandling och/eller efter flera års försök, har du ocksåen unik familj. Om din familj kommit till genom donerade könsceller eller om du haradopterat din familj, dela gärna med dig av din historia.

  Om du och din partner har beslutat att inte genomgå behandling eller andra alternativ till föräldraskap, eller om behandlingarna misslyckades och du lever ett meningsfullt liv utan barn, var vänlig skicka ditt budskap om kärlek och glädje. Det är välbehövligt. Tack!

 • Switzerland
 • Willkommen

  Eines von sechs Paaren muss erfahren, dass es nicht wie gewollt eine Schwangerschaft erzielen kann. Das Paar probiert weiter, es folgen emotionale und physische Schmerzen, medizinische Untersuchungen und Behandlungen sowie Phasen mit Hoffnung und Enttäuschung. Der Weg zur Familie ist für viele holprig. Da kommt die Postkarten-Aktion „Familien-Hoffnung“ gerade recht.

  Wenn Sie Erfahrung haben mit Kinderwunsch-Problemen, senden Sie uns und für die Betroffenen Ihre Geschichte mit Ihren Erlebnisse. Ob Sie unterstützte Fortpflanzungsmedizin nötig hatten, Stimulationen, Inseminationen oder eine In Vitro Fertilisation, ihre Geschichte (mit Namen oder auch anonym) wird Mut und Hoffnung verströmen.

  Auch nach einer Behandlung und/oder nach mehreren Jahren erfolglosen Versuchen sind Sie auch eine spezielle Familie. Auch wenn Sie eine Samen- oder Eizellen-Spende nötig hatten oder ein Kind adoptierten, bitte teilen Sie mit uns Ihre Geschichte.

  Wenn Sie und Ihr Partner sich entschlossen haben, die Behandlung nicht weiter zu führen oder andere Möglichkeiten für eine Elternschaft suchten, oder wenn Sie ein erfülltes Leben ohne Kinder führen, erzählen Sie Ihre Geschichte über Liebe und Freude. So kann sie weiterwirken und Schule machen. Danke!

 • Turkey
 • United Kingdom
 • International gallery

and follow the instructions in your native language (or English, for an international version) on creating a postcard and share your story.

Fertility Europe, the organiser of the Special Families Campaign send a huge
THANK YOU to each and every one of you Special Families for sending this message of hope.

Please, let your friends know about the Special Families Campaign too. You never know how much it can do.

Yours,
Fertility Europe

stamp fertility europe

PS. Fertility Europe, organiser of the Special Families Campaign, is an independent umbrella organisation of European associations, involved with fertility issues and providing support and advice to those affected by difficulties in conceiving. Its members, the participating organisations are your local partner in case you need information or support. Please, see the list of Fertility Europe members here.